czwartek, 02 07, 2020

Dostawa - produkty zwierzęce , mięso , produkty mięsne (drób) dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie:

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

- ogłoszenie BZP - pobierz
- SIWZ - pobierz
- zał. 1 Oferta wykonawcy - pobierz
- zał. 2 umowa - projekt - pobierz
- zał. 3 specyfikacja ilościowo jakościowa - pobierz
- zał. 4 Oświadczenie GHP - pobierz
- zał. 5 Oświadczenie - pobierz

Unieważnienie - pobierz