środa, 24 07, 2024

Terapia zajeciowa

Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań.Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę.

Miejscem prowadzenia zajęć terapeutycznych są specjalistyczne pracownie, pokoje dziennego pobytu, a w indywidualnych przypadkach pokoje mieszkalne. Zajęcia mają charakter dobrowolny i są dostępne dla każdego mieszkanca. Z zajec można korzystac na obydwu obiektach. Zajecia prowadzone sa w ten sposob, aby mogly korzystac z niej osoby zarowno chorye psychicznie jak i ze schorzeniem somatycznym.