środa, 24 07, 2024

Rehabilitacja


Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zadowolenia.
Stanowi nieodłączny element postępowania leczniczego w większości schorzeń, niezależnie od wieku pacjenta. Celem jej jest przywracanie lub kompensacja utraconych funkcji w następstwie choroby, urazów lub kalectwa i ubytków somatycznych za pomocą fizycznych środków, stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych a zwłaszcza ruchu. W niektórych specjalnościach medycznych spełnia rolę podstawowego środka leczniczego. W innych przyśpiesza proces rekonwalescencji, jeszcze w innych przypadkach polega na ćwiczeniu nie objętych zmianami chorobowymi części ciała w celu uzyskania kompensacyjnej poprawy sprawności ogólnej. Do niewątpliwych zalet rehabilitacji należy brak skutków ubocznych często występujących przy leczeniu farmakologicznym, jak również dodatni na ogół wpływ na stan psychiczny pacjenta.

 

Nasze działania obejmują szerokie spektrum schhaorzeń wśród których występują: choroby reumatyczne, udary i wylewy mózgowe, niedowłady połowicze, dystrofie mięśniowe, SM, uszkodzenia rdzenia kręgowego, urazy kończyn, stany po amputacjach kończyn, osteoporoza, zespoły bólowe .
Każdy mieszkaniec ma możliwość polepszenia lub utrzymania swojej sprawności ruchowej poprzez korzystanie z usprawniania fizycznego w formie ćwiczeń ogólnokondycyjnych oraz indywidualnych zabiegów zleconych przez lekarza. Osoby leżące są objęte rehabilitacją w formie gimnastyki przyłóżkowej.

Osoby sprawne fizycznie mogą korzystać z różnorodnych ćwiczeń zwiększających siłę i masę mięśni oraz relaksujących.

Rehabilitacja prowadzona jest w obydwu obiektach ze szczególnym naciskiem na indywidualne potrzeby każdego mieszkanca.