sobota, 08 08, 2020

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwoscią przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim dla DPS w Baszkowie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik - oferta wykonawcy - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz