sobota, 08 08, 2020

Przetarg - systematyczne dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS
w Baszkowie

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - specyfikacja xls - pobierz

Załącznik nr 3  -umowa - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Zapytanie do specyfikacji przetargowej na systematyczne dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS w Baszkowie - pobierz

Zapytanie do specyfikacji przetargowej na systematyczne dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS w Baszkowie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz